გთხოვთ გაეცნოთ შესაბამის საფეხურზე/პროგრამაზე მიღებასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას.

 

 

 

 

 

 

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,
(+995 555) 59 07 75,
(+995 555) 41 20 71

email: registration@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10