თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება

21-09-2018
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა მედეა ქავთა...
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება
21-09-2018
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ დააკმაყოფილა მანანა დოიჯაშვილის...
თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება

21-09-2018
საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ არ დააკმაყოფილა ნუგზარ კიკნაძის...
საქართველოს მუსიკოს-შემსრულებელთა VII კონკურსი
20-09-2018
საინფორმაციო ბუკლეტი...
კონფერენციას თემაზე მუსიკოლოგია საზღვრებით და საზღვრებს გარეშე

20-09-2018
თბილისის მესამე საერთაშორისო მუსიკოლოგიურ კონფერენციას თემაზე „მუსიკოლოგია საზ...
მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი
20-09-2018
თბილისსა და რეგიონებში ტარდება მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალ...
Close Encounters 2018 აქტუალური მუსიკის ფესტივალი

20-09-2018
Close Encounters 2018 აქტუალური მუსიკის ფესტივალი საქართველო/შვეიცარია ვორქშოფე...
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა - მუსიკა
19-09-2018
თბილისის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 2018-2019 სასწავლო წლისათვის აცხადებ...