სალექციო მეცადინეობების ცხრილი

13-09-2019
2019-2020 სასწავლო წლის I სემესტრის სალექციო მეცადინეობების ცხრილი...
რექტორის არჩევნები
11-09-2019
სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის აკადემიური ს...
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

09-09-2019
კონსერვატორია 2019-2020 სასწ. წლისათვის აცხადებს მიღებას მასწავლებლის მომზადების...
აბიტურიენტებს! სადოქტორო შემოქმედებითი ტურები
06-09-2019
2019-2020 სასწავლო წლისათვის სადოქტორო პროგრამაზე "სამუსიკისმცოდნეო კვლევები" ...
აბიტურიენტებს! მაგისტრატურის შემოქმედებითი ტურები

06-09-2019
2018-2019 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე...
GLOMUS 2019 - მსოფლიო მუსიკალური კულტურების შეხვედრა
04-09-2019
2019 წლის 9-19 სექტემბერს დაგეგმილია Glomus-ის (GLOBAL MUSIC) საერთაშორისო მუსიკ...
სტუდენტთა სოც. პროგ. ფარგლებში დაფინანსება ბაკალავრებისათვის

04-09-2019
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სოციალური პროგრამის ფარგლებში იმ სტუდენტ...
გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!
03-09-2019
Erasmus+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის მონაწილეობის მსურველი სტუდენტები უნდა და...