კონკურსის შედეგები

15-07-2019
სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლ...
საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მუსიკა კულტურის კონტექსტში“
02-07-2019
თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია ატარებს საერთაშორისო ...
აბიტურიენტებს! მაგისტრატურის შემოქმედებითი ტურები

28-06-2019
2019-2020 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე "საშემსრულებლო ხელოვნება" მი...
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!
28-06-2019
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას ...
გაცვლითი პროგრამა NAWA პროექტის ფარგლებში

25-06-2019
კონსერვატორია აცხადებს საბუთების მიღებას 1 კვირიან გაცვლით პროგრამაზე ვროცლავის ...
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!
25-06-2019
გთხოვთ უმოკლედ ვადაში დეკანატში წარმოადგინოთ გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გა...
აბიტურიენტებს! შემოქმედებითი ტურები

24-06-2019
2019-2020 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდები / შემოქმ...
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
21-06-2019
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატამ (მოსამართლე რევაზ ნად...