გაცვლითი პროგრამა NAWA პროექტის ფარგლებში

03-09-2019
კონსერვატორია აცხადებს საბუთების მიღებას 1 კვირიან გაცვლით პროგრამაზე...
კონსერვატორია ლიდერი აკადემიური პერსონალის მობილობაში
03-09-2019
Erasmus + საქართველოს ეროვნული ოფისის კვლევაის მიხედვით სახ. კონსერვატორია ლიდერ...
კონსერვატორიის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ!

02-09-2019
საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-11 ნაკადს. სტ...
სტუდენტთა საყურადღებოდ!
27-08-2019
2019-20 სასწავლო წელი იწყება 16 სექტემბერს ...
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

01-08-2019
თბილისის სახ. კონსერვატორია აცხადებს მიღებას მასწ. მომზ. საგანმანათლებლო პროგრამ...
მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!!!
24-07-2019
სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 2019-2020 ს...
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

24-07-2019
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას ...
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!
23-07-2019
თბილისის სახ. კონსერვატორია 2019-2020 სასწ. წლისთვის აცხადებს მიღებას სადოქტორო ...