ქეთევან წამებულის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონკურსი

22-07-2019
საკომპოზიტორო კონკურსი ქეთევან წამებულის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საუკეთესო მუსიკ...
სტუდენტთა საყურადღებოდ!
18-07-2019
განახლდა 2019-2020 სასწავლო წლისთვის არჩევითი საგნების ნუსხა...
სამეცნიერო-სამუსიკო ექსპედიცია აჭარის მუნიციპალიტეტებში

17-07-2019
საქველმოქმედო ფონდ „ქართული გალობისა“ და გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტის ინიცი...
გულბაათ ტორაძე და ქართული მუსიკა
16-07-2019
პროფ. გულბაათ ტორაძისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია „გულბაათ ტორაძე და ქა...
კონკურსის შედეგები

15-07-2019
სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლ...
საერთ. სამეცნიერო კონფერენცია „მუსიკა კულტურის კონტექსტში“
02-07-2019
თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია ატარებს საერთაშორისო ...
აბიტურიენტებს! მაგისტრატურის შემოქმედებითი ტურები

28-06-2019
2019-2020 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე "საშემსრულებლო ხელოვნება" მი...
აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!
28-06-2019
თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას ...