სამეცნიერო კვლევების საკოოორდინაციო დეპარტამენტი წარმოადგენს კონსერვატორიის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც  არეგულირებს კონსერვატორიის აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევით მუშაობას (საშემსრულებლო და მუსიკოლოგიური მიმართულებებით). სამსახურის ფუნქციებში ასევე  შედის სამეცნიერო, მათ შორის, საგრანტო პროექტების მართვა, სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზების კოორდინირება, საქართველოსა და უცხოეთის უსდ სამეცნიერო ცენტრებთან კავშირების დამყარება (საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტთან თანამშრომლობით). სამსახური ფუნქციონირებს 2010 წლიდან.


სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის უფროსი:
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მარიკა ნადარეიშვილი


სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტის კოორდინატორი:
ნანა კაცია

კონტაქტი:
ტელ.: (+995 32) 2987188
ელ.ფოსტა: science@conservatoire.edu.ge

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


ორშაბათი
20.02
18:00
მცირე დარბაზი
კომპოზიციის მიმართულების კონცერტი
ხუთშაბათი
23.02
18:00
მცირე დარბაზი
საკონცერტმაისტერო დაოსტატების მიმართულების სტუდენტთა კონცერტ
პარასკევი
10.03
16:00
დიდი დარბაზი
„მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა“ - წამყვანი კოკა ნიკოლაძე
პარასკევი
07.04
16:00
დიდი დარბაზი
„მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა“ - წამყვანი ნინო ჟვანია
პარასკევი
28.04
16:00
დიდი დარბაზი
„მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა“ - წამყვანი მირიან ხუხუნაიშვილი
პარასკევი
19.05
16:00
დიდი დარბაზი
„მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა“ - წამყვანი კოკა ნიკოლაძე
პარასკევი
09.06
16:00
დიდი დარბაზი
„მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა“ - წამყვანი ნინო ჟვანია, კოკა ნ