გამოცემები წლების მიხედვით

 

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია საგამომცემლო საქმიანობას ახორციელებს 1973 წლიდან.

კონსერვატორია გამოცემს მუსიკის ისტორიისა და თეორიის, საეკლესიო მუსიკისა და ეთნომუსიკოლოგიის, სამუსიკო შემსრულებლობის განხრით კონსერვატორიის პროფესორ-მასწავლებელთა სასწავლო და სამეცნიერო ნაშრომებს, აგრეთვე, დოქტორანტთა და სტუდენტთა გამორჩეულ სამეცნიერო სტატიებს.

კონსერვატორიის აკადემიური გამოცემები წარმოდგენილია როგორც ბეჭდური, ისე ელექტრონული სახით. განხორციელებულია ერთობლივი გამოცემები სხვა სამეცნიერო და შემოქმედებით (მათ შორის საერთაშორისო)  ცენტრებთან ერთად.

 

კონსერვატორიის რეგულარული გამოცემებია:

 

სასწავლო ლიტერატურა კონსერვატორიის პროფესორ-მასწავლებელთა ავტორობით სახელმძღვანელო, დამხმარე სახელმძღვანელო, ლექციების კურსი, ქრესტომათია);

 

თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომათა კრებულების სერია - “მუსიკისმცოდნეობის  საკითხები”, ქართულ ენაზე ინგლისური ანოტაციებით. კრებულში იბეჭდება კონსერვატორიის  პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო შრომები, აგრეთვე, კონსერვატორიაში ჩატარებული მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კონფერენციების მოხსენებები. კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომათა კრებულები რეგულარულად გამოდის 1973 წლიდან; 1993 წლიდან კრებული გამოდის სერიით – “მუსიკისმცოდნეობის საკითხები”. გარკვეულ გამოშვებებს აქვს სხვადასხვა ქვესათაური;

 

კონსერვატორიის  “სანოტო ალმანახი”, სადაც იბეჭდება კონსერვატორიის კომპოზიციის მიმართულების პროფესორ-მასწავლებელთა სხვადასხვა ჟანრის ქმნილებები, აგრეთვე, დოქტორანტთა და სტუდენტთა გამორჩეული ნაწარმოებები. სანოტო კრებულს წინ უძღვის ანოტაციები ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გამოცემა დაარსებულია 2014 წელს, პირველი გამოშვება დათარიღებულია 2015 წლით;

 

კონსერვატორიის ტრადიციული მრავალხმიანობის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის გამოცემები (მათ შორის, ელექტრონული სახისა), ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

 

ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი: “მუსიკისმცოდნეობა და კულტუროლოგია”  (“Copyright” უფლება ეკუთნის ჟურნალის დამაარსებელ სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ორგანიზაციას – “ინტერნეტაკადემია”).

 

რეგულარული გამოცემების გარდა გამოდის სხვა სამეცნიერო, მეთოდური, საინფორმაციო ლიტერატურა.

 

საგამომცემლო საქმის ხელმძღვანელი: ქეთევან  ბაქრაძე


ლიტ. რედაქტორი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი  მანანა  ტაბიძე

 

 


კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: N226

Tel:+995 32 298 71 88

email: publishing@conservatoire.edu.ge