გამოცემები წლების მიხედვით
პოლიფონია თანამედროვე ქართველი კომპოზიტორების შემოქმედებაში
05.2013.07
ნარკვევები ეძღვნება მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ქართველ კომპოზიტორებს.
პიანისტური ხელოვნების ძირითადი პრობლემები
05.2013.07
ნაშრომი შესაძლებელია გამოყენებული იყოს დამხმარე სახელმძღვანელოს სახით.
მესამე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსის მოხსენებები
02.2013.22
მოხსენებების კრებული

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10