გამოცემები წლების მიხედვით
„პიროვნება, საზოგადოება, კულტურა დროის კონტექსტში“
06.2015.05
კონსერვატორიის სამეცნიერო შრომების კრებული "მუსიკისმცოდნეობის საკითხები"
მოგონებები
04.2015.30
წიგნი მემუარული ლიტერატურის ნიმუშია.
მეხუთე საერთაშორისო სამუსიკისმცოდნეო სტუდენტური კონფერენცია - კონკურსის მოხსენებები
01.2015.01
მოხსენებების კრებული

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10