გამოცემები წლების მიხედვით
წიგნი - ალბომი
05.2017.01
ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დაარსებიდან 100 წლისთავს
მუსიკალური ნაწარმოებების ანალიზი: XX საუკუნე
03.2017.10
წიგნი წარმოადგენს სალექციო კურსს სამაგისტრო პროგრამების სტუდენტებისთვის
ნარკვევები ქართულ ხალხურ და ძველ პროფესიულ მუსიკაზე
03.2017.10
წიგნი წარმოადგენს ავტორის მიერ წაკითხული ლექციების გაფართოებულ ვარიანტს
პოლიფონიის თეორია
03.2017.10
წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს საშემსრულებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის
ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლების მეთოდიკის საკითხები
03.2017.10
წიგნი შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას, როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო
მუსიკალური ალმანახი
03.2017.10
კონსერვატორიის სანოტო კრებულების პირველი გამოშვება ეთმობა საფორტეპიანო მუსიკას.

კონტაქტი:

გამომცემლობა

ოთახი: 226

ტელ: (+995 32) 2 98 71 88

email: publishing@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10