აბიტურიენტთა  საყურადღებოდ! 

თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია 2017-2018 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას  სამაგისტრო პროგრამებზე:

  • მუსიკისმცოდნეობა (სპეციალობები: მუსიკის თეორია, მუსიკის ისტორია,   ეთნომუსიკოლოგია, საეკლესიო მუსიკოლოგია)
  • კომპოზიცია
  • მუსიკის ტექნოლოგია

 

შემოქმედებითი ტურების ჩატარების განრიგი:

1)  4 სექტემბრიდან 8 სექტემბრის ჩათვლით აბიტურიენტების რეგისტრაცია კომპოზიციისა და მუსიკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანატში (12−16 სთ.).
2)  8 სექტემბერი  -  შემოქმედებითი  ტურის  განრიგის  გამოცხადება;
3)  11-15 სექტემბერი  -  შემოქმედებითი  ტურის  ჩატარების პერიოდი.შენიშვნა: სპეციალობის შეცვლის შემთხვევაში აბიტურიენტი აბარებს კოლოკვიუმს მის მიერ არჩეული სპეციალობის/პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად. კოლოკვიუმის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მოხდება მისი დაშვება სპეციალობის გამოცდაზე.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ.: (+995 32) 298 70 27 
ელ-ფოსტა: study@conservatoire.edu.ge
მისამართი: 0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10