სასწავლო დეპარტამენტი ფუნქციონირებს 2010 წლის სექტემბრიდან. დეპარტამენტის მიზანია ფაკულტეტებთან და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან კოორდინირებული მუშაობით კონსერვატორიაში სასწავლო პროცესის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად წარმართვა.


დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის ორგანიზაციულ მხარეს და აწარმოებს მის მონიტორინგს. 

 

სასწავლო დეპარტამენტის  უფროსი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია ტაბლიაშვილიმოადგილე: ნანა კალანდაძე
სპეციალისტი: რუსუდან თაბაგარი


კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი, N228

Tel/Fax:+995 32 298 70 27

email: study@conservatoire.edu.ge