სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის

სახელმწიფო კონსერვატორია

2017-18 სასწავლო წლის

აკადემიური კალენდარი

                                       საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები


                                                             შემოდგომის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:
2017 წლის 11 - 16 სექტემბერი;
•    სალექციო მეცადინეობები (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);
18 სექტემბერი - 20 იანვარი (სპეციალობა);
•    საგამოცდო პერიოდი: 03 იანვარი - 31 იანვარი;
•    არდადეგები: 01 თებერვალი - 11 თებერვალი.

            
                                                             გაზაფხულის  სემესტრი


•    ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია:
2018 წლის 01 – 10 თებერვალი;
•    სალექციო მეცადინეობები: 12 თებერვალი - 25 მაისი;
•    ინდივიდუალური მეცადინეობები:
12 თებერვალი - 02 ივნისი (16 კვირიანი დისციპლინებისთვის);
12 თებერვალი - 09 ივნისი (სპეციალობა);
•    საგამოცდო პერიოდი - 28 მაისი - 07 ივლისი.

 

 


პარასკევი
24.11
19:00
მცირე დარბაზი
ქართული კამერული მუსიკის პანორამა
შაბათი
25.11
18:00
მცირე დარბაზი
პეტრე ამირანაშვილის ხსოვნის საღამო
შაბათი
25.11
19:00
დიდი დარბაზი
თბილისის სახ. კონსერვატორიის სტუდენტური სიმფონიური ორკესტრი
კვირა
26.11
19:00
დიდი დარბაზი
გულიკო კარიაული - 70
სამშაბათი
28.11
18:00
მცირე დარბაზი
კამერული მუსიკის კონცერტი - ეძღვნევა კ.ვარდელის ხსოვნას
ოთხშაბათი
29.11
18:00
მცირე დარბაზი
ლისტის მუსიკის აკადემიის და თბილისის სახ. კონსერვატორიის პრო
ხუთშაბათი
30.11
19:30
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის საღამო - ალექსანდრე ცომაია