2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის სალექციო მეცადინეობების ცხრილი


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის
2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის სამეცადინო ცხრილი

 

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის

საგამოცდო ცხრილი  2017-2018 სასწ. წელი - I ეტაპი


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის 

 სალექციო ცხრილი (II ეტაპი)


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის

საგამოცდო ცხრილი  2017-2018 სასწ. წელი - II ეტაპი


2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის საგამოცდო ცხრილი


2017-2018 სასწავლო წლის II სემესტრის სალექციო მეცადინეობების ცხრილი


2017-2018 სასწავლო წლის II სემესტრის საგამოცდო ცხრილი


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის

სალექციო ცხრილი  - III ეტაპი

 

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის საგამოცდო ცხრილი 

2017-2018 სასწ. წელი III ეტაპი


მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამის

სალექციო ცხრილი - IV ეტაპი


მასწავლებლის მომზადეების 60 კრედიტიანი პროგრამის

საგამოცდო ცხრილი - IV ეტაპი