სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე

2021-2022 სასწავლო წლის

მისაღები გამოცდების/შემოქმედებითი ტურების მოთხოვნები


პროგრამა "საშემსრულებლო ხელოვნება"

კლავიშიანი საკრავები (ფორტეპიანო)

კლავიშიანი საკრავები (ორგანი)

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა

სოლო აკადემიური სიმღერა

        საორკესტრო სიმებიანი საკრავები

საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები


პროგრამა "კომპოზიცია"

კომპოზიცია


პროგრამა "მუსიკისმცოდნეობა"

მუსიკის თეორია

მუსიკის ისტორია

ეთნომუსიკოლოგია

საეკლესიო მუსიკოლოგია

 

პროგრამა "მუსიკის ტექნოლოგია"

მუსიკის ტექნოლოგია

 

 

შენიშვნა: სპეციალობის შეცვლის შემთხვევაში აბიტურიენტი აბარებს კოლოკვიუმს მის მიერ არჩეული სპეციალობის/პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად. კოლოკვიუმის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მოხდება მისი დაშვება სპეციალობის გამოცდაზე.

კოლოკვიუმის მოთხოვნები

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27,

email: study@tsc.edu.ge

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10