"ჩვენი სკოლა" ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამუსიკო სემინარიასთან თანაარსებობის პირობებშია. ჩვენი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა შექმნილია მხოლოდ მუსიკალური ნიჭით გამორჩეული ბავშვებისთვის, რომლებიც ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეების არიან. აქედან გამომდინარე, "ჩვენი სკოლის" განსაკუთრებულობა მუსიკალური და ზოგადი საგნების ერთობლივ შეთანხმებულ სწავლებაში მდგომარეობს, რაც აისახება სკოლის სასწავლო საათობრივ ბადეში.

"ჩვენი სკოლის" მისიაა ეროვნულ სასწავლო გეგმაზე დაყრდნობით მოსწავლეებში საგნობრივიცოდნის, მისი პრაქტიკაში პრაქტიკაში გამოყენების უნარის ფორმირებაზე ზრუნვა, მათი კულტურული,  


სოციალური, პიროვნული და აკადემიური ზრდისთვის ჰარმონიული და ჯანსაღი სასწავლო გარემოს შექმნა, რაც უზრუნველყოფს სწავლის პროცესის ეფექტურად წარმართვის საშუალებას, მოსწავლეებში ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებების გამომუშავებას, მოქალაქეობრივი აზროვნებისა და პიროვნული თავისუფლების მაღალ ხარისხს.

"ჩვენი სკოლის" მაღალკვალიფიციური ადამიანური რესურსი, სასწავლო პროცესში ტრადიციული და ინოვაციური მეთოდების, ინფორმაციულ- საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება, სემინარიასთან თანაარსებობის პირობებში მუსიკალური და ზოგადი საგნების საფუძვლიანი შესწავლა, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის წარმართვა განაპირობებს იმ საბაზისო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც კურსდამთავრებულის კონსერვატორიისა ან სხვა უმაღლეს სკოლაში სწავლის გაგრძელებას უზრუნლყოფს.

პარასკევი
19.04
18:00
დიდი დარბაზი
საქართველოს მუსიკოს - შემსრულებელთა VII კონკურსი
შაბათი
20.04
15:00
მცირე დარბაზი
სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა კონცერტი
შაბათი
20.04
18:00
დიდი დარბაზი
საქართველოს მუსიკოს-შემსრულებელთა VII კონკურსი
კვირა
21.04
15:00
მცირე დარბაზი
ნინო ქათამაძის კლასის კონცერტი
კვირა
21.04
19:00
დიდი დარბაზი
ვიოლინო და ხმა
ორშაბათი
22.04
18:00
მცირე დარბაზი
საფორტეპიანო მუსიკის საღამო - ნინო ბიწაძე
სამშაბათი
23.04
18:00
მცირე დარბაზი
სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა კონცერტი
ოთხშაბათი
24.04
15:00
მცირე დარბაზი
სამუსიკო სემინარიის მოსწავლეთა კონცერტი