ბრძანება № 02-29-R 7 თებერვალი 2020წ - აკადემიური, წარმომადგენლობითი და ფაკულტეტის საბჭოების დღის წესრიგის პროექტის. სხდომის ოქმების და დადგენილებების ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემაში ასახვის შესახებ

ბრძანება № 02-28-R  7 თებერვალი 2020წ - ვ.სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორიის რებრენდინგის საკითხებზე მომუშავე ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-24-R  4 თებერვალი 2020წ - საკუთრებაში არსებული ფონდების, ჩანაწერების, მასალების და სხვ. გამოყენების წესის შემმუშავებელი/ცვლილებების სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-23-R  4 თებერვალი 2020წ - ზ.ფალიაშვილის დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება № 02-249-R  4 დეკემბერი 2019წ - საკონსულტაციო სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ბრძანება №100/1, 30 აგვისტო, 2018წ. - ამირჰოსეინ შაჰზეიდის შესახებ

ბრძანება №99/1, 22 აგვისტო, 2018წ. - ანნა ნიკოლოზიშვილის და სოფია ნარსიას შესახებ

ბრძანება №95/1, 8 აგვისტო, 2018წ. - კამიარ ბეიგის და გოარ პეტროსიანის შესახებ

ბრძანება №91/1, 30 ივლისი, 2018წ. - ტეტიანა კისილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №125/1, 11 სექტემბერი, 2017წ. - ჰანა თეთრუაშვილი შესახებ

ბრძანება №120/1, 6 სექტემბერი, 2017წ. - მილად ბაგჰერის შესახებ

ბრძანება №116/1, 2 აგვისტო, 2017წ. - არშია ყორბანის შესახებ

ბრძანება №111/1, 26 ივლისი, 2017წ. - იზაბელა მანუსაჯევას შესახებ

ბრძანება №40/1, 10 მარტი, 2017წ. - მასუდ ნიკნაფსის შესახებ

ბრძანება №10/1, 7 თებერვალი, 2017წ. - ერასმუს გაცვლითი სტუდენტი

ბრძანება № 82/1, 10 აგვისტო, 2016 წ. - ელზა მამუჩიშვილის ჩრიცხვის შესახებ
 
ბრძანება № 83/1  2 სექტემბერი 2016 წ. - ვაჰიდ ბაბაის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 63/1 5 ივლისი, 2016 წ. - სეიდშერვინ სედრეზა მირზეინალის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 56/1 / 31 მაისი 2016 წ. - "BARTOK REFLECTION" კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 124/1 /1 8 დეკემბერი 2015 წ. - ნაჰიდ ანსარის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 75/1 2 სექტემბერი 2015 წ. - სერაჯალდინ როჰანიფარდის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 74/1 26 აგვისტო 2015 წ. - სინა ჰოსეინ ფურის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №73/1 3 აგვისტო 2015 წ. - ნიკა კოლხიდაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №71/1 24 ივლისი 2015 წ. - ეკატერინა ანტიპოვას ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 34/1 27 აპრილი 2015 წ. - ვალერიან მჭედლიძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 87/1 28 ოქტომბერი, 2014 წ. - მარგარიტა ხაკიმოვას ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 83/1 17 ოქტომბერი, 2014 წ. - მასუდ ნიკნაფსის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 66/1 17 სექტემბერი, 2014 წ. - მარიამ ბარამიძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 91/2 29 აგვისტო, 2014 წ. - ლიანა გოთაიძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 55/1 7 აგვისტო, 2014 წ. - არაშ ნურაის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №42/1 3 ივლისი, 2014 წ. - დავით ალექსანდერ თორაძის და მარიამ ტაბატაძის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №38/1 17 ივნისი , 2014 წ. - გოლნუშ მორადი შაჰყარიეს ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №87/1 5 ნოემბერი, 2013 წ. - ელვინ ნაჯაფოვის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 79/1 12 ოქტომბერი, 2013 წ. - ელეონორა როზა მარია ბარბარა აიზელის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 63/1 16 აგვისტო, 2013 წ. - ფარიდა ზეინალის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება 62/1 16 აგვისტო, 2013 წ. - შალვა ზურაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 61/1 9 აგვისტო 2013 წ. - არშია სამსამინიას ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 55/1 16 ივლისი 2013 წ. - ფარსა მოჰამადი ნეჟად შომალის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №100/1 13 დეკემბერი 2012 წ. - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის სენატის არჩევნების დანიშვნის შესახებ

ბრძანება №94/1 24 ოქტომბერი 2012 წ. - ამინ თანსაზის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №84/1  27 სექტემბერი 2012 წ. - ვაჰიდ ბაბაის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №66/1 31 აგვისტო 2012 წ. - ჟინუს იეგანის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №65/1 30 აგვისტო 2012 წ. - ირაკლი კორკოტაშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №64/1 29 აგვისტო 2012 წ. - შამიმ შაიხმოვაჰედის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება №57/1 24 ივლისი 2012 წ. - არშია ყორბანის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 44/1 15 სექტემბერი 2011 წ. - საპრეზიდენტო სტიპენდიის შესახებ

ბრძანება № 42/1 13 სექტემბერი 2011 წ. - ა. მელიქიძის და ე. მამუჩიშვილის ჩარიცხვის შესახებ

ბრძანება № 15/1 18 მარტი 2011 წ. - ჯავად თაღიზადეს ჩარიცხვის შესახებ