ბიბლიოთეკის შესახებ

თბილისის კონსერვატორიის ბიბლიოთეკის ფონდში შესულია სანოტო მასალა (დაახლოებით 110 000-ზე მეტი ერთეული), სამეცნიერო ლიტერატურა (დაახლოებით 55 000) მონოგრაფიების, სამეცნიერო კრებულებისა და სახელმძღვანელოების სახით. ბიბლიოთეკის კოლექცია შეიცავს აგრეთვე ხელნაწერ დოკუმენტებს, სამეცნიერო შრომებს, საკონცერტო აფიშებს, ბროშურებს, სამეცნიერო შრომებსა და ჟურნალ-გაზეთებს.
ბიბლიოთეკის ფონდში დაცულია რარიტეტული გამოცემებიც.

 

მიმდინარეობს აღნიშნული ფონდის ელექტრონულ კატალოგში Evergreen-ში შეყვანა.

 

სამუშაო საათები:
კონსერვატორიის ბიბლიოთეკა მუშაობს ყოველდღე (კვირის გარდა). სამუშაო საათებია:
ორშაბათი-პარასკევი: 10:00-19:00
შაბათი:10:00 - 16:00

საკონტაქტო ინფორმაცია:

e-mail: library@conservatoire.edu.ge
ტელ.: (032) 2987183(032) 2987183