თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის გარე და შიდა მობილობის წესით სტუდენტთა ჩასარიცხად აცხადებს მიღებას შემდეგ ადგილებზე:
 

გარე მობილობა:

საბაკალავრო პროგრამა


 • „საშემსრულებლო ხელოვნება“ – 4 (სპეციალობები:კლავიშიანი საკრავები – 1, საორკესტრო სიმებიანი საკრავები, ვიოლინო – 1, საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები, ჰობოი – 1, სოლო აკადემიური სიმღერა – 1)
 •  „ჯაზის ხელოვნება“ –  4
 •  „მუსიკა და დღევანდელობა“ (მუსიკის ტექნოლოგია)  –  5
 • „მუსიკის თეორია“  –  1
 • „კომპოზიცია“  –   1

 


სამაგისტრო პროგრამა


 • „საშემსრულებლო ხელოვნება“ –  3 (სპეციალობები: საორკესტრო სიმებიანი საკრავები, ვიოლინო – 1, საორკესტრო ჩასაბერი და დასარტყამი საკრავები, ფლეიტა – 1, სოლო აკადემიური სიმღერა –  1)
 • „მუსიკისმცოდნეობა“  –  1
 • „კომპოზიცია“  –  1


 
გარე  მობილობის  მსურველი  სტუდენტები  უნდა  დარეგისტრირდნენ  ელექტრონულ პორტალზე  25 ივლისიდან  17  აგვისტოს  18:00  სთ-მდე. ელექტრონულ პორტალზე გარე მობილობის შედეგები გამოქვეყნდება 23 აგვისტოს. იხ. ბმული:  http://eqe.gov.ge/geo/static/17/mobility

 

 
შიდა მობილობა:

საბაკალავრო პროგრამა


 • „საშემსრულებლო ხელოვნება“  – 1 (სპეციალობა: სოლო აკადემიური სიმღერა – 1)
 • „მუსიკა და დღევანდელობა“ (მუსიკის ტექნოლოგია)  –  2
 • „მუსიკის თეორია“  –  1
 • „კომპოზიცია“  –  1

 


სამაგისტრო პროგრამა


 • „მუსიკისმცოდნეობა“  –  1
 • „კომპოზიცია“  –  1

 


გარე და შიდა მობილობის ვადები:

 
1.  დოკუმენტების გამოგზავნა ელ. ფოსტაზე study@conservatoire.edu.ge – 23–31 აგვისტო (თბილისის დროით 18:00 საათამდე);

2.  შემოქმედებითი ტურების/გასაუბრების განრიგის გამოცხადება  – 1-3 სექტემბერი;

შემოქმედებითი ტურების განრიგი

3.  დეკანატში დოკუმენტების წარმოდგენა  –  4 სექტემბერი;

4.  შემოქმედებითი ტურების / გასაუბრების ჩატარება  –  5, 6 სექტემბერი;

5.  კრედიტების აღიარება  –  7 სექტემბერი;

6.  სტუდენტებისთვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა  –  8 სექტემბერი;

7.  ჩასარიცხ პირთა შესახებ ბრძანების პროექტის მომზადება და  წარდგენა სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში  –  8-11 სექტემბერი.


 
მობილობის მსურველი სტუდენტების მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები: (დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს მითითებულ პერიოდში დასკანირებული სახით ელ.ფოსტაზე - study@conservatoire.edu.ge):

 
შენიშვნა: კრედიტების აღიარებისას კომისია საჭიროების შემთხვევაში უფლებას იტოვებს მოითხოვოს გავლილი სასწავლო კურსების მოკლე აღწერილობა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: (+995 322) 987 027,  (+995 555) 41 20 71   
ელ-ფოსტა: study@conservatoire.edu.ge
მისამართი: 0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10