კონტაქტი:

სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სამსახური

ოთახი: 227

ტელ: (+995 32) 2 99 51 94

email: ems@tsc.edu.ge

            support@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10