თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია

2019-2020 სასწავლო წლისათვის საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები ადგილების რაოდენობა

აკადემიური პროგრამა/სპეციალობა 

ადგილების რაოდენობა

 

უფასო

ფასიანი  

ჯამი

1. საშემსრულებლო ხელოვნება

 

 

 

კლავიშიანი საკრავები

10

6

16

აკადემიური გუნდის დირიჟორობა

7

3

10

სოლო აკადემიური სიმღერა:

 

 

 

ქალები

5

5

10

ვაჟები

5

5

10

საორკესტრო სიმებიანი საკრავები

 

 

 

ვიოლინო

8

2

10

ალტი

2

1

3

ჩელო

1

0

1

კონტრაბასი

0

1

1

არფა

1

0

1

გიტარა

1

0

1

საორკესტრო ჩასაბერი საკრავები

 

 

 

ფლეიტა

3

1

4

ჰობოი

2

0

2

კლარნეტი

2

0

2

ფაგოტი

1

0

1

ვალტორნა

2

0

2

საყვირი

2

0

2

ტრომბონი

1

0

1

ტუბა

1

0

1

დასარტყამი საკრავები

1

0

1

2. კომპოზიცია

2

2

4

3. მუსიკის თეორია

3

1

4

4. მუსიკა და  დღევანდელობა                                                         

 

 

 

მუსიკის ტექნოლოგია

0

15

15

მუსიკის ჟურნალისტიკა

0

5

5

5. ჯაზის ხელოვნება

4

6

10

 

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10