მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი  საგანმანათლებლო პროგრამის საგამოცდო ცხრილი

2018-2019 სასწ. წლის  - II სემესტრი

დღე, რიცხვი

 

საგანი

 

საათი

 

აუდიტორია

 

პედაგოგი

3 ივნისი,

სამშაბათი

პრაქტიკა სამუსიკო სკოლაში

17.00 სთ.

   სკოლა

მ. ედიშერაშვილი

5 ივნისი,

ოთხშაბათი

საკრავი არჩევით

(ფორტეპიანო)

18.00 სთ.

313

ნ. კასრაძე

7 ივნისი,

პარასკევი

სამუსიკო დიდაქტიკა

19.00 სთ.

407

ნ. ჭალისური

7 ივნისი,

პარასკევი

მუსიკალურ-რიტმული

აღზრდა

19.00 სთ.

407

ნ. ჭალისური

8 ივნისი,

შაბათი

საკრავი არჩევით (გიტარა)

13.30 სთ.

409

ლ. ლეკიშვილი

 

11 ივნისი, სამშაბათი

პრაქტიკა

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში

 

9.00 სთ.

 

    სკოლა

 

მ. ლობჟანიძე

 

12 ივნისი, ოთხშაბათი

ქართული მუს.

ფოლკლორის სწავლების მეთოდები

 

14.00 სთ.

 

407

 

ო. კაპანაძე

14 ივნისი,

პარასკევი

მუსიკის საგნის სწავლების

სტანდარტები

16.00 სთ.

407

თ. თევდორაშვილი

15 ივნისი,

შაბათი

თანამედროვე მუს.

ტექნოლოგიები

11.00 სთ.

421

რ. თაყაიშვილი