თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია 2019-2020 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას  სამაგისტრო პროგრამებზე:

      •    მუსიკისმცოდნეობა (სპეციალობები: მუსიკის თეორია, მუსიკის ისტორია,   ეთნომუსიკოლოგია, საეკლესიო მუსიკოლოგია)
      •    კომპოზიცია
      •    მუსიკის ტექნოლოგია


შემოქმედებითი ტურების ჩატარების განრიგი:
     1)  2 სექტემბრიდან 6 სექტემბრის ჩათვლით (12 სთ-დან 16 სთ-მდე) აბიტურიენტების რეგისტრაცია სამდივნოში (N230);
     2)  6 სექტემბერი  -  შემოქმედებითი  ტურის  განრიგის  გამოცხადება;
     3)  07-11 სექტემბერი  -  შემოქმედებითი  ტურის  ჩატარების პერიოდი.


შენიშვნა: სპეციალობის შეცვლის შემთხვევაში აბიტურიენტი აბარებს კოლოკვიუმს მის მიერ არჩეული სპეციალობის/პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად. კოლოკვიუმის წარმატებით გავლის შემთხვევაში მოხდება მისი დაშვება სპეციალობის გამოცდაზე.

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10