თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახ. სახელმწიფო კონსერვატორია 2019-2020 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრისათვის აცხადებს მიღებას სადოქტორო პროგრამებზე:

საშემსრულებლო ხელოვნება.   სპეციალობები: ვიოლინო (1 ადგილი).

სამუსიკისმცოდნეო კვლევები. სპეციალობები: მუსიკის თეორია (1 ადგილი), მუსიკის ისტორია (1 ადგილი), ეთნომუსიკოლოგია (1 ადგილი),  საეკლესიო  მუსიკოლოგია (1 ადგილი), საშემსრულებლო ხელოვნების ისტორია და თეორია (1 ადგილი).
კომპოზიცია   (1 ადგილი).


სწავლების ენა - ქართული;
სწავლების ხანგრძლივობა - 3 წელი/6 სემესტრი, 180 ECTS;
სწავლის საფასური - 1 წელი 3 200 ლარი.

შემოქმედებითი ტურების ჩატარების განრიგი:
•    რეგისტრაცია – დოკუმენტების გამოგზავნა ელ.ფოსტაზე (doctorate@tsc.edu.ge) – 2019 წლის 27 აგვისტოდან 04 სექტემბრის ჩათვლით (ელ. რეგისტრაცია სავალდებულოა);
•    დოკუმენტების მატერიალური სახით წარმოდგენა – 05 სექტემბერი (12:00-15:00 სთ., ოთახი №226); 
•    შემოქმედებითი ტურების განრიგის გამოცხადება – 2019 წლის 06 სექტემბერი;
•    შემოქმედებითი ტურების ჩატარების პერიოდი – 2019 წლის 07 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით;

რეგისტრაციისთვის გამოსაგზავნი და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა იხ. კონსერვატორიის ვებ-გვერდზე.

   
საკონტაქტო ინფორმაცია:

www.tsc.edu.ge
სადოქტორო პროგრამებზე პასუხისმგებელი პირი: ასოც. პროფ. ეკა ჭაბაშვილი
ტელ.: (+995 32) 2 987 188,  (+995 595) 033 271
ელ-ფოსტა: doctorate@tsc.edu.ge
მისამართი: 0108, თბილისი, გრიბოედოვის ქ. № 8-10, ოთახი №226.

კონტაქტი:

სასწავლო დეპარტამენტი

ოთახი: 228

ტელ: (+995 32) 2 98 70 27

email: study@tsc.edu.ge

 

მისამართი: 0108, თბილისი,

გრიბოედოვის ქ. 8-10