კონსერვატორიის ვიზიტი კლერმონ ოვერნის უნივერსიტეტში