ახალი გამოცემა – “ფორტეპიანოზე დაკვრის სწავლების მეთოდიკა”