დადგენილება № 13/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მანანა ანდრიაძის სახელობის საეკლესიო მუსიკის ლაბორატორიის 2022 წლის ანგარიშის მოსმენისა და 2023 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ