დადგენილება № 15/2023 – სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ადმინიტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ