დადგენილება 79/ 2023 -სსიპ თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის გრიგოლ ჩხიკვაძის სახელობის ეთნომუსიკოლოგიის ლაბორატორიის 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ