დასრულდა კონსერვატორიის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატთა რეგისტრაცია. ცხადდება რეგისტრაცია არჩევნებზე დამკვირვებელთათვის.