დასრულდა რეგისტრაცია რექტორი მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობის დასაკავებლად