თსკ-ს ახალი გამოცემა-კ.ჭოხონელიძის სამეცნიერო შრომების კრებული