ინფორმაცია სსიპ – თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის არჩევნებზე დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ.