კონკურსი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად