კონსერვატორიის წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) არჩევნებზე კანდიდატის რეგისტრაციის შესახებ