მემორანდუმი კონსერვატორიას, კავკასიის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს – სეუს შორის.