მემორანდუმი სსიპ “საქართველოს ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრთან”