პაავო იარვის შეხვედრა რექტორთან და რექტორის მოადგილესთან