პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე კონსერვატორიაში