ინფორმაცია კონსერვატორიის რექტორის არჩევნებზე დამკვირვებელთა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით