რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ განაცხადის ფორმა