რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნებზე დამკვირვებელთა რეგისტრაცია