საშემსრულებლო ფაკულტეტის დეკანის არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსით დასწრების შესახებ