სახელოვანი ქართველი ტენორის – თემურ გუგუშვილის 70 წლის იუბილე