ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის კონკურსის ვადების ცვლილების შესახებ