ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კონკურსზე დარეგისტრირებული კანდიდატის შესახებ