ანაზღაურებადი სტუდენტური სტაჟირება კონსერვატორიის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტში