განცხადება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის კონკურსზე კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით