თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე „მუსიკის ტექნოლოგია“ 2024-2025 სასწავლო წელს სწავლის მსურველთათვის აცხადებს მიღებას მოსამზადებელ კურსზე.