სოლო აკადემიური სიმღერის მიმართულებაზე ასისტენტ პროფესორის პოზიციაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგი